• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ufukhocam
  • www.twitter.com/ufukhocam

İLGİNÇ BİLGİLER


MATEMATİK İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER


     Matematik sözcüğünün, Antik Yunanca'daki "matesis" sözcüğünden geldiğini ve anlamının "ben bilirim" demek olduğunu biliyor musunuz? 


     Pisagor'un, aynı zamanda tarihte en çok bilmece üreten matematikçilerden biri olduğunu biliyor musunuz? 


     Asal Sayılar rastgele değilmiymiş? 

ABD'deki Boston Üniversitesinden araştırmacılar, asal sayıların dağılımının bir düzene bağlı olabileceğini ortaya çıkarmışlar. Asal sayılar, yalnızca 1'e ve kendilerine tam olarak bölünebilen sayılar. Bu sayılardan ilk altısı, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilinen en büyük sal sayıysa, dört milyon basamaklı. Bugüne kadar kimse, asal sayıların herhangi bir kurala bağlı olup olmadığını anlayamamış. Araştırmacılar, birbirini izleyen asal sayıların arasında kaçar rakam olduğunu ve bunların sayılarının nasıl değiştiğini incelemişler. İlk altı asal sayının (2, 3, 7, 11, 13) aralarındaki rakam sayısı sırasıyla 1, 2, 2, 4 ve 2. Rakam sayılarının arasındaki farklarsa, +1, 0, +2, -2 ve +2. Araştırmacılar, ardışık asal sayıların arasındaki rakam sayısının farkının, bir ölçüde önceden tahmin edilebilir olduğunu görmüşler. Bu farklar ard arda sıralandığında, pozitif bir sayının ardından çoğu kez onun toplamaya göre tersi geliyor. Tıpkı yukarıdaki örnekte +2'den sonra -22' nin gelmesi gibi.

200 binden fazla bilgisayarın kullanıldığı 2 yıllık bir çalışma sonucunda, 6 milyon 320 bin 430 basamaklı en büyük asal sayı tespit edilmiş. 6 milyonun üzerinde basamağı olan en büyük Mersenne asal sayısını, 17 Kasım 2003 tarihinde Michael Shafer isimli Amerikalı bir üniversite öğrencisi bulmuş. Sayının gerçekten bir Mersenne asıl sayısı olduğu doğrulanmış. Yeni bulunan asal sayıyla Mersenne asallarının sayısı 40'a çıkmış.  En büyük asal sayı 2 üzeri 20.9960.11 - 1 olarak ifade ediliyor.


     BİLİM DÜNYASINDAN 

Bilimciler beynin özel  bir bölümünün matematikle uğraştığını buldular. Diskalkuli'li ( hesap yapamayan) coçukların beyinleri araştırılırken bu sonuca ulaşıldı. Bulgular, daha iyi bir aritmetik eğitiminin yolunu açabilir. 

Beynin o bölgesi aslında, matematikle ilgili değil. Ancak, hacimsel imgenin ilintili olduğu iç ön kıvrım, Albert Einstein'da alışılmadık derecede büyüktü.


     Matematik ilginçtir 

                  ................1x8+1=9 
                  ..............12x8+2=98 
                  ............123x8+3=987 
                  .........1234x8+4 =9876 
                  ........12345x8+5=98765 
                  ......123456x8+6=987654 
                  ....1234567x8+7=9876543 
                  ..12345678x8+8=98765432 
                  123456789x8+9=987654321     Matematikte niçin (-2) ile (-2) nin çarpımı (+4) tür? Haftanın beş günü işe otobüs ile gidip geldiğinizi varsayalım. Her sefer bir milyonluk bir biletle yapılıyor. On milyon tutarında on tane bilet aldınız. Hergün gidiş geliş kullandıkça iki tanesi eksiliyor. Bunun eşitlikteki yeri (-2) dir. Siz bu işi beş gün süresince yani 5 kez yaparsanız (-2)x(+5)= 10 olur. Diyelim ki bayram tatilinin iki günü o haftanın Perşembe ve Cuma günlerine geldi ve tatil. Bu kez yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz. İki günlük 4 bileti kullanmıyorsunuz. Bu hareket, yapmanız gerekene göre negatif yani ters yönde bir harekettir. Hergün bilet almak yerine iki gün süresince hiç bilet kullanmıyorsunuz.İki kere negatif hareketi "-2" bilet üzerinde yapınca o hafta elinizde (-2)x(-2) =(+4) bilet kalıyor.


     111.111.111 X 111.111.111=?

        Sonuç=12,345,678,987,654,321


     1089 X 9=?

        Sonuç=9801


    Eski Babilliler matematikte temel olarak 60 sayısını esas almışlardır. Bu yüzden günümüzde 1 dakika=60 saniye, 1 saat=60 dakika ve 1 daire=360 derecedir.     Yapılan bir çalışmaya göre sakız çiğneyenlerin, çiğnemeyenlere göre matematik testlerinde daha başarılı sonuçlar aldığı tespit edilmiştir.     2520 sayısı, 1 ile 10 arası tüm sayılara tam olarak bölünebilen en küçük sayıdır.


     ?+?-?=100

        123-45-67+89=100
        123+4-5+67-89=100
        123-4-5-6-7+8-9=100
        1+23-4+5+6+78-9=100     1900 yılında matematik hakkında bilinen her şey kitaplaştırıldı ve toplam da 80 kitap yazıldı. Günümüzde bu rakam 100 binden fazla olduğu tahmin edilmektedir.     Newton, diferansiyel ve integrali ortalama seviyedeki bir öğrencinin öğrenebildiği süre kadar zamanda keşfetmiştir.     Eğer elinizde pizza şeklinde basık bir silindir varsa ve hacmini hesaplama istiyorsanız, yarıçapı Z- yüksekliği A olarak ele alırsak ortaya çıkan formül=Pİ*Z*Z*A olacaktır.     Matematikçilere göre 177.147 adet farklı kravat bağlama şekli vardır.